Päivittäin helsinkiläisten arjessa

Helsingin kaupunki huolehtii yhteensä kahden miljoonan neliömetrin siivouksesta joka päivä. Siistiksi on saatava tuhat toimipistettä noin 2000 ammattilaisen voimin, jotta kaupungin vajaa 40 000 työntekijää ja lisäksi heidän asiakkaansa voivat tehdä työtään ja asioida.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin kuntaorganisaatio. Vastuusta kertoo esimerkiksi päivittäisen siivouksen valtava mittakaava.
Helsingin kaupunki huolehtii yhteensä kahden miljoonan neliömetrin siivouksesta joka päivä. Siistiksi on saatava tuhat toimipistettä noin 2000 ammattilaisen voimin, jotta kaupungin vajaa 40 000 työntekijää ja lisäksi heidän asiakkaansa voivat tehdä työtään ja asioida.


Vastuu asettuu suomalaisittain aivan omalle tasolleen: päiväkoteja, kouluja, vanhuspalveluita, kirjastoja, liikuntatiloja, sairaaloita, terveyskeskuksia ja jopa satama. Siisteydestä pitää huolta Helsingin kaupungin omistama liikelaitos Palmia sekä useat virastot ja terveyskeskukset. Perusajatus on, että puhdas ja terveellinen tila on tilankäyttäjän perusoikeus. 

Yhteinen hyvä on perusoletus

Kun katsotaan kaukaa, asettuu mittava vastuu kuitenkin hallittavaan muotoon. Kaupunkiorganisaatio on sitoutunut toteuttamaan ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävää kehitystä. Helsingin kaupungin hankintakeskuksen palvelupäällikkö Minna Vinni tietää, miten vastuu jalkautuu hankintatoimeen, joka omalta osaltaan pyörittää kaupunkia.
– Kun viimeksi vuonna 2010 kilpailutimme siivousaineita, painotimme valinnassamme eniten hintaa ja pesuaineen ympäristömyönteisyyttä. Kiinnitimme huomiota myös tuoteperheen laajuuteen ja siivousaineiden monikäyttöisyyteen. Nämä kaikki ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa tavalla, jolla voimme toteuttaa omat arvomme, Vinni arvioi.
Ympäristön huomioon ottaminen on arvo sinänsä, jota siivousainetoimittajilta edellytetään joka tapauksessa – onhan esimerkiksi suurella Helsingin kaupungin palvelutuottajalla, Palmialiikelaitoksella ympäristösertifioitu toimintatapa.
– Vastaamme yhteisestä ympäristöstämme. Se on nykypäivänä kaikkien valintojen ydintä. Siivousainetoimittajaa valitessaan Helsingin kaupunki vaatii vähintään todisteet ympäristömyötäisestä tuotteesta. Tällä hetkellä käytetyistä siivousaineista 87 prosenttia on ympäristömerkillä varustettuja.

Fiksujen ratkaisujen ketju

Kun arvioidaan hintaa, tuoteperheen laajuutta ja siivousaineiden yleiskäyttöisyyttä ovat yhteydet vastuuseen monisyisemmät.
– Jokainen virasto, terveyskeskus ja liikelaitos ohjeistaa ammattilaisensa toimimaan siivousaineiden kanssa oikein. Siivousainetoimittajalla on paras tietous siitä, missä ja miten kutakin ainetta kannattaa käyttää. Arvostamme ainetoimittajan antamaa koulutusta siksi, että työturvallisuus kohentuu vieläpä taloudellisesti fiksulla tavalla, Vinni kertoo.
– Jotta koulutus olisi tehokasta ja työntekijöiden helppo toimia, on luontevaa, että opetettavia asioita on mahdollisimman vähän kompaktissa paketissa. On siis taloudellisesti fiksua, että voimme huolehtia siivouksesta vain muutamalla monikäyttöisellä aineella vaihtamalla annostuksia eri käyttötarkoituksiin ja menetelmiin. Vastuumme työntekijöistä ulottuu aina siivousainetoimittajaan asti.


Kun yksi laajakäyttöinen aine toimii monessa eri menetelmässä, saa Helsingin kaupunki myös rahallista säästöä. Aineiden tilaaminenkin logistiikkakeskukseen helpottuu.
– Yksinkertaisiksi rakennetut kokonai suudet luovat toimintamme lisäarvon tinkimättä laadusta tippaakaan. Oikeilla menetelmillä, välineillä ja aineannostuksilla voimme harventaa suurempia peruspesuja, jotka vievät paljon aikaa ja rahaa. Näin kiinteistön kuntokin pysyy koko ajan hyvänä.
Kaupunki muodostaa kumppanuussuhteita sellaisten toimittajien kanssa, jotka auttavat Helsinkiä toteuttamaan sen omia arvovalintoja. Helsingin kaupunki valitsi KiiltoCleanin tuotteet ja palvelut.

  • päivittäin helsinkiläisten arjessa